Cagliu

Cagliu

Cagliu o callu de cabreddu, rarità casearia sarda